ΙΔΕΝ ΑΣΤΕΑ - E16 - Ίδεν Άστεα -Παγγαίο- Μεσορόπη

Ο Βασίλης και η ομάδα του σας ξεναγούν στο “Πήλιο της Μακεδονίας”